Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Granty

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualnie prowadzone granty

PRELUDIUM 17, Narodowe Centrum Nauki „Odpowiedzi neuronów dopaminergicznych i GABAergicznych śródmózgowia na bodziec awersyjny podczas zmieniających się stanów mózgowia szczura pod narkozą uretanową - badania elektrofizjologiczne in vivo”, Kierowniczka: Gabriela Izowit, czas realizacji:  2020-2023

OPUS 17, Narodowe Centrum Nauki „Kontrola aktywności neuronów dopaminowych śródmózgowia przez jądro niepewne szczura - anatomia, fizjologia i funkcja”, Kierownik: Tomasz Błasiak, czas realizacji: 2020-2023.

SONATA BIS 8, Narodowe Centrum Nauki, „Wstępująca kontrola jądra międzykonarowego - rola połączenia jądro niepewne - jądro międzykonarowe w ekspresji preferencji oraz postrzeganiu nowości; badania ex vivo i behawioralne”,kierownik: Anna Błasiak, osoby zaangażowane: Patryk Sambak, Agata Szlaga, czas realizacji: 2019-2023

PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki, „Wpływ stresu wywołanego separacją od matki na fizjologię i amorfologię neuronów jądra niepewnego, jako struktury zaangażowanej w kontrolę zachowań kompulsywnych”, kierownik: Anna Guguła, osoby zaangażowane: Patryk Sambak, Karolina Biniek, Aleksandra Celary, czas realizacji: 2018-2021,

PRELUDIUM 14, Narodowe Centrum Nauki, „Unerwienie neuronów przednio-przyśrodkowego jądra nakrywki oraz neuronów dopaminergicznych śródmózgowia przez głębokie warstwy wzgórków górnych – anatomia i neurofizjologia”, kierownik: Kamil Pradel ,czas realizacji: 2018 –2021.

SONATINA II, Narodowe Centrum Nauki, "Okołodobowa modulacja aktywności neuronalnej podkorowego układu wzrokowego szczura przez oreksyny", kierownik:  Łukasz Chrobok, czas realizacji: 2018-2021.

SONATINA II, Narodowe Centrum Nauki, „Zależna od dopaminy plastyczność neuronów pierwszorzędowej kory ruchowej i jej rola w uczeniu się umiejętności motorycznych” kierownik: Przemysław Cieślak, czas realizacji: 2018- 2021

OPUS 13, Narodowe Centrum Nauki, „Zegar biologiczny a równowaga pokarmowa. Kompleksowe badanie wpływu sygnałów sytości na struktury układu okołodobowego w rozwoju otyłości”, kierownik: Marian Lewandowski, główny wykonawca dr Katarzyna Palus-Chramiec, wykonawca dr Łukasz Chrobok, mgr Jagoda Jęczmień-Łazur, mgr Anna Sanetra, czas realizacji: 2017-2020,

ETIUDA 6, Narodowe Centrum Nauki, "Charakterystyka neuronów jądra niepewnego szczura – elektrofizjologiczne badania in vivo" kierownik: Aleksandra Trenk, czas realizacji: 2018-2020

ETIUDA 5, Narodowe Centrum Nauki  „Udział jądra przykomorowego podwzgórza w neuronalnym mechanizmie oreksygenicznego działania relaksyny-3 u szczura” , kierownik: Alan Kania, czas realizacji: 2017-2020

PRELUDIUM 10, Narodowe Centrum Nauki, “NMDA receptor independent, acetylcholine induced bursting activity of midbrain dopaminergic neurons - in vivo electrophysiological and pharmacological studies”, kierownik: Magdalena Walczak, czas realizacji:  2016 –2020

SYMFONIA I, Narodowe Centrum Nauki, „Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki oka”, kierownik zespołu III: Marian Lewandowski, wykonawcy: Patrycja Orłowska-Feuer, Magdalena Smyk, Jagoda Jęczmień-Łazur, czas realizacji: 2013-2020

OPUS 11, Narodowe Centrum Nauki „Udział układu dopaminergicznego w indukowanej stresem odstawienia od matki podatności na zaburzenia odżywiania”. Kierownik: prof. dr hab. Grzegorz Hess, wykonawcy: Anna Błasiak, Tomasz Błasiak, Jadwiga Spyrka, Anna Guguła, Alan Kania, Czas realizacji: 2017 – 2020.

OPUS 8, Narodowe Centrum Nauki „Rytm theta w jądrze niepewnym szczura - neuronalny mechanizm powstawania”, kierownik: Tomasz Błasiak, 2015 – 2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), ‘Daylight vision in diurnal and nocturnal rodents’, kierownik: Patrycja Orłowska-Feuer,  staż w University of Manchester w laboratorium Profesora Roberta Lucas, 02.09.2019-01.09.2020

DIAMENTOWY GRANT III, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Rola relaksyny-3 w kontroli pobierania pokarmu i zaburzeniach odżywiania indukowanych stresem u samic – badania elektrofizjologiczne, immunohistochemiczne i behawioralne”, kierownik: Alan Kania, czas realizacji: 2014-2019