Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Alumni

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ukończone doktoraty od 1999 roku

 

2021

Anna Guguła

Tytuł: "Wpływ stresu na morfologię neuronów kory ruchowej oraz strukturę i aktywację neuronów brzusznego pola nakrywki szczura"

promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hess 

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

2020

Jagoda Jęczmień-Łazur

Tytuł:  "Electrophysiological characterization of the light-sensitive neurons  within the lateral geniculate nucleus of the rat thalamus"

promotor: prof. dr hab. Marian Lewandowski 

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

Aleksandra Trenk

Tytuł: "Characteristics of neurons in the nucleus incertus of the rat – electrophysiological studies in vivo."

promotor: dr hab. Tomasz Błasiak 

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

Alan Kania

Tytuł: "The involvement of the hypothalamic paraventricular nucleus in the neuronal mechanism of relaxin-3 orexigenic action in the rat"

doktorat z wyróżnieniem

promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hess 

obecnie: The Department of Neuropeptide Research in Psychiatry, at the Central Institute of Mental Health in Mannheim, University of Heidelberg, Germany

 

2017

Łukasz Chrobok

Tytuł: "Electrophysiological studies on the rat lateral geniculate nucleus in physiology and pathophysiology"

doktorat z wyróżnieniem

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski 

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

Katarzyna Palus-Chramiec

Tytuł: "Pharmacology and physiology of intergeniculate leaflet neuronal network of the rat"

doktorat z wyróżnieniem

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski 

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

2016

Joanna Danielewicz

Tytuł: "Wpływ stresu separacji od matki na przekaźnictwo synaptyczne i plastyczność synaptyczną w ciele migdałowatym szczura"

doktorat z wyróżnieniem

promotor: prof. dr hab. Grzegorz Hess 

obecnie: Achucarro Basque Center for Neuroscience, Laboratory of Neural Stem Cells and Neurogenesis, 

Marie Skłodowska-Curie European Fellowships

2015

Magdalena Kinga Smyk

Tytuł: "Chronobiology of absence epilepsy", doktorat łączony wspólnie z Uniwersytetem Radboud University Nijmegen, Nijmegen, Holandia

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski, Prof. dr. E.L.J.M. van Luijtelaar

obecnie: University of Groningen, Faculty of Science and Engineering

 

2014

Patrycja Orłowska-Feuer

Tytuł: "Melanopsin modulation of slow oscillatory activity in the subcortical visual system – in vivo electrophysiological study on rats and mice"

doktorat z wyróżnieniem

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych (urlop naukowy)/University of Manchester, Faculty of Biology, Medicine and Health, Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship

 

2011

Dobromiła Pękala

Tytuł: "Wpływ projekcji oreksynowej mózgowia na aktywność neuronalną wybranych struktur zegara biologicznego szczura"

doktorat z wyróżnieniem

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

obecnie: Department of Physiology, Emory University School of Medicine Atlanta, USA

 

Renata Bartosiewicz

Tytuł: Udział agonisty receptorów serotoninergicznych 5-HT1A 8OH-DPAT w przesunięciu fazy rytmu aktywności lokomotorycznej myszy w warunkach stałego światła

promotor:  dr hab.Grażyna Barbacka-Surowiak

obecnie: CITTRU UJ

 

Jadwiga Spyrka

Tytuł: "Badania wpływu stresu chronicznego na plastyczność synaptyczną w hipokampie myszy"

promotor:  prof. dr hab. Grzegorz Hess

obecnie: Narodowe Centrum Nauki

 

2010

Katarzyna Werhun

Tytuł: "Serotonin and circadian system of nocturnal rodenys: in vivo approaches”, doktorat łączony wspólnie z Uniwersytetem w Strasburgu, Francja

promotor:  prof. dr hab.Marian H. Lewandowski, Prof. dr Paul Pévet

obecnie: 

 

2009

Hanna Szkudlarek

Tytuł: "Oscylacyjna aktywność neuronów w jądrze przedpokrywowym oliwki – porównanie z aktywnością listka ciała kolankowatego bocznego"

doktorat z wyróżnieniem

promotor:  prof. dr hab. Marian H. Lewandowski

obecnie: Dept. of Anatomy & Cell Biology University of Western Ontario London, Ontario Canada 

 

Katarzyna Majher

Tytuł: "Badania prawidłowej i patologicznej funkcji rdzenia kręgowego szczura techniką obrazowania rezonansu magnetycznego"

doktorat z wyróżnieniem

promotor:  prof. dr hab. Grzegorz Hess

obecnie: Instytut Fizyki Jądrowej

 

2007

Anna Błasiak

Tytuł: "Wpływ neuroprzekaźników układu synchronizującego rytmy okołodobowe ssaków na aktywność struktur zegara biologicznego szczura w preparacie in vitro"

doktorat z wyróżnieniem

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski 

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

2003

Tomasz Błasiak

Tytuł: "Elektrofizjologiczna analiza okołodobowego mechanizm zegara biologicznego ssaków"

doktorat z wyróżnieniei wyróżniony nagrodę Prezesa Rady Ministrów

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski 

obecnie: Zakład Neurofizjologii i Chronobiologii, Instytut Zoologii i Badań Biomedycznych

 

1999

Krzysztof Ptak 

Tytuł: "Wpływ substancji P na ośrodkową aktywność oddechową.Badania in vitro w okresie życia okołoporodowego gryzoni” doktorat łączony wspólnie z Uniwersytetem w Marsylli – Francja uznany przez Europejską Komisję EUROBIO za Doktorat Europejski- pirwszy tego typu doktorat w Polsce

doktorat z wyróżnieniem i wyróżniony nagrodę Prezesa Rady Ministrów

promotor: prof. dr hab. Marian H. Lewandowski, Prof. dr Roger Monteau

obecnie: Program Director, Office of Cancer Center, National Cancer Institute/ NIH Bethesda US